|
  • پنج سال از ابلاغ حکم اعدام بزرگترین اختلاس گر تاریخ ایران…

    سکوت مسئولان، پیگیر نبودن رسانه ها و حتی متعدد و تکرار شدن پدیده اختلاس در کشور، از بابک زنجانی یک فرد عادی ساخته که شاید بعدها نامش در خانه‌های جدول سرگرمی نیز جا باز کند؛ آن هم با این سوال، میلیاردر نفتی که بود؟

    بیتا محسنی بیتا محسنی

رو ب رو