• امروز سالگرد اعدام متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی است

    او در چشم ما قربانی بود. قربانی عشق خودآزار و دگرآزارش به مردی که دو زن به پایش فدا شدند. اما هم‌بندی‌هایش نظری دیگر داشتند. با گردنی برافراشته و غرور راه می‌رفت. وقتی از ناصر درباره بخشش یا اعدام پرسیدند و پاسخ ناصر…

    مهسا امرآبادی مهسا امرآبادی
  • از پول‌پاشی‌های سازمان اوج و حوزه هنری تا نمایش‌های ۵ تماشا…

    در حوزه تئاتر، نهادهای مختلفی ردیف بودجه دارند. منظور از این نهاد‌ها همان بازوهای دولتی و شبه‌دولتی سایه افکنده بر…

سرخط خبرها

سرخط خبرها

انتخاب شما

رو ب رو