• مرد پشت پرده «وقف سهام» کیست

    بحث «وقف سهام» ایده‌ای است که مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس از سالها پیش به دنبالش بوده و احتمالا این موضوعِ پیشنهادی به برخی دانشجویان رشته‌ها و دانشگاه‌های خاص برای پایان نامه‌هایشان هم بوده است.

    مهسا جزینی مهسا جزینی
  • بررسی یک برچسب از احمدی نژاد تا رئیسی

    سه دهه است سیاست‌هایی شبیه یا به نام نئولیبرالیسم اقتصادی در ریل‌گذاری ساختار سیاسی کشور به ویژه بعد از ابلاغ…

  • آیین یادبود یکصد و هفتمین سالگرد نسل کشی ارمنیان

    زخم‌ها بدون مرهم، کهنه می‌شوند اما التیام نمی‌یابند. نسل‌کشی میلیون ها تن از ارمنیان در سال‌های آغازین قرن گذشته…

پیشنهاد سردبیر