• فرید زکریا تشریح می‌کند

    بحران‌های مالی و اجتماعی اخیر در آمریکا، دوباره بحث‌هایی را پیرامون ناکارآمد بود ننظام سیاسی این کشور برانگیخته است. بحران‌هایی بی‌سابقه که البته به روش‌های کم‌سابقه‌ای پشت سر گذاشته شد. آنچه در اینجا اهمیت می‌یابد این…

سرخط خبرها

سرخط خبرها

انتخاب شما

رو ب رو