|
  • افزایش ۶۶ درصدی قیمت بلیت هم برای سینماداران افاقه نکرد

    بیش از دو ماه از افزایش ۶۶ درصدی قیمت بلیت سینماها می گذرد اما ظاهرا این تصمیم نه به نفع سینماداران تمام شده، نه…

پیشنهاد سردبیر