• احسان بداغی: هنوز کسی نمی داند هشتگ‌های داغ جریان‌های تندرو چقدر برای بودجه عمومی کشور آب می خورد، اما اینکه داغ کنندگان این هشتگ‌ها و موج های رسانه ای دست در جیب بیت المال دارند دیگر چندان موضوع پنهانی نیست. توئیت های…

 • آینده ارزهای دیجیتال؛ کاهش یا افزایش ارزش

  • آغازی زشت برای سال ۲۰۲۲ • نوسانات، از مشخصه‌های کلاس دارایی هستند. • تورم به این زودی‌ها از بین نخواهد…

  مونس نظری مونس نظری

رو ب رو

 • حذف ایران از مسیرهای ترانزیتی؛ بحرانی که کسی متوجه آن نیست

  وقتی درباره بحران های جاری کشور که می توانند آثار به درازای چندین نسل و یا حتی چندین قرن داشته باشند سخن به می آید…

 • افزایش ۲۰ درصدی نوزادان خیابانی

  ضلع شمالی میدان شوش، مرکز کاهش آسیب بانوان منطقه ۱۲؛ اینجا جایی است که به طور متوسط روزانه میزبان ۱۸۰ زن بی سرپناه است…

پیشنهاد سردبیر