کد مطلب: 48034

سرانه مصرف بنزین ایران ۳ برابر پرجمعیت‌ترین کشور جهان

ایران با جمعیتی ۸۴ میلیون نفری روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند. این در حالی است که مصرف بنزین در چین با جمعیتی ۱.۵ میلیارد نفری روزانه ۴۵۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود که نشان می‌دهد سرانه مصرف بنزین در ایران سه برابر پر جمعیت‌ترین کشور جهان است.

صرف انواع حامل های انرژی در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است. این موضوع در کنار قیمت پایین حامل های انرژی باعث شده تا ایران بالاترین پرداخت کننده یارانه انرژی در جهان باشد. تا آنجا که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در کشور پرداخت شده در حوزه انرژی بوده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در کشور پرداخت شده در حوزه انرژی بوده است.

 

ایران در مجموع سال گذشته حدود ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان یارانه در بخش انرژی پرداخت کرده که ۷۰ درصد آن در حوزه گاز بوده است. بعد از آن نیز فرآورده های نفتی شامل سوخت مایع، ۲۸ درصد از یارانه پنهان بخش انرژی را بلعیده و تنها حدود ۲ درصد از یارانه انرژی در بخش آب و برق پرداخت شده است.

 

این اعداد نشان می دهد که معادل ۲۹ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال گذشته سهم یارانه پرداختی به گاز بوده است. معادل ۱۱.۵ درصد از نقدینگی نیز برای یارانه فرآورده های نفتی صرف شده است.

 

بد مصرفی ایرانی ها در گاز باعث شده تا اگرچه دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز جهان و چهارمین کشو تولید کننده گاز دنیا هستیم اما با اولین وزش باد سرد پاییزی، دلهره تامین سوخت زمستانی مهمانمان باشد زیرا هنوز که هوا سرد نشده، مصرف گاز در کشور در بخش خانگی و تجاری، جهشی ۸۲ درصدی را نشان می دهد.

 

شرایط در مصرف فرآورده های نفتی نیز چندان بهتر نیست. سال گذشته در این بخش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده،  این در حالی است که مجموع مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۹، تنها ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این بدان معنا است که ۵.۵ برابر بیشتر از مصارف هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه فرآورده های نفتی صرف شده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار