نتایج جستجو :

  • در کنار پاپ خوانی برخی مداحان، چند سالی است نوحه خوانی های انگلیسی نیز بین مداحان باب شده است. نوحه هایی که با تسلط کم…