نتایج جستجو :

  • در‌حالی‌که قدرت در آلمان در حال جابه‌جایی است، این تأمل می‌تواند مفید باشد که در 16 سال صدراعظمی آنگلا مرکل ایران کجای…