نتایج جستجو :

  • ۷ زندانی محکوم به قصاص که هیچ امیدی به رهایی از چوبه‌دار نداشتند با تلاش‌های قابل تقدیرصلح‌یاران دادسرای جنایی تهران و…

  • آرایشگر جوانی که سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل زندانی و پس از آن یک‌بار منع تعقیب و ۳ بار از اتهام قتل تبرئه شد، با اجرای…

  • جوانی که ۱۹ سال پیش در یک اقدام جنون آمیز مادر و خواهر خود را به قتل رساند با کمک گروه صلح یاران از زندان آزاد می‌شود

  • حکم آرمان عبدالعالی که به جرم قتل دختر موردعلاقه‌اش به قصاص محکوم شده بود، مجدد از سوی اجرای احکام متوقف شد و نامبرده…

  • چند ماه قبل پرونده یک قتل به دفتر صلح و سازش "صلح یاران" ارجاع شد که ۱۰ سال پیش " احمد" در یک درگیری عنان اختیار از…

  • همین دوسه ماه پیش، یعنی اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که خبر هولناکی، همه ما را در شوک فرو برد؛ خبر دردناک این بود که…