• قرایی‌مقدم در گفت‌وگو با فراز تشریح کرد:

    یک تحلیل‌گر مسایل اجتماعی معتقد است به‌دلیل عدم گسترده بودن دامنه تایید صلاحیت‌ها با افزایش آرای باطلِ و کاهش میزان…

آخرین اخبار