کد مطلب: 46535

فراز گزارش می‌دهد:

تورم در کدام استان‌ها بیشتر افزایش داشته است؟

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤,٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١.٨ درصد افزایش است.

تورم نقطه به نقطه در ایران باز هم رکورد جدیدی به ثبت رساند و طبق گزارشی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، کردستان، کرمانشاه و ... بیش از سایر استان‌ها مورد حجوم تورم بوده‌اند.

استان‌هایی که با بحران اشتغال و همچنین کاهش قابل توجه نقدینگی روبه‌رو هستند بیشتر از سایر استان‌ها با تورم دست به گریبان می‌شوند اگر به نام استان‌ها توجه کنیم می‌بینیم که این استان‌ها در سال‌های اخیر دچار مشکلات بسیاری بوده‌اند و حالا هم فقیرتر خواهند شد. در چنین وضعیت اقتصادی کشور که هر روز شاهد کاهش اشتغال به دلیل گسترش کرونا و بحران اقتصادی هستیم نباید امیدوار بود که در ماه‌های آینده افزایش تورم مسیر نزولی را در پیش بگیرد و طبق گفته کارشناسان اقتصادی شهروندان ایران در ماه‌های آینده باید منتظر تورمی بیش از پنجاه درصد هم باشند.

 

طبق گزارش های تازه منتشر شده در مرداد ماه سال جاری عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٣٧,٨ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این موضوع می‌رساند که در دولت سیزدهم در اولین گام خود با افزایش شاخص کل برای هر خانواده ایرانی روبه‌رو شده است.

در یک ماه گذشته بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ٤.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ١,٨ درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٣.٢ درصد اعلام شده است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام  با ٥٣.٤ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران  با ٣٧.٦ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥.٢ درصد رسید است که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  با ٥١.٤ درصد  و کمترین آن مربوط به استان قم با ٤٠.٩ درصد است.

 

خانوارهای شهری

 

در مرداد ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٣٤,١ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با ٤.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ قم با ١.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٤ درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ٥٢.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران  با ٣٧.٤ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٤.٥ درصد رسید و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ٥٠.٩ درصد و  کمترین آن  مربوط به  استان  قم با ٤٠.٨ درصد است.

 

خانوارهای روستایی

 

در مرداد ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٥٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٧ درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ٤٧,٧ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ٥٨.٤ درصد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با ٣٩.٣ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه ٥٤.٤درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ٤٢.٦ درصد اعلام شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار