• گفت‌و‌گوی مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی با فراز

    مهرداد عباد، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی: در بحث تورم مبحث کمبود بودجه دولت‌ها یکی از عوامل اصلی است. عوامل…

آخرین اخبار