• بوروکراسی روز به روز نامحدودتر می‌شود

    میلتون فریدمن یک بار گفت: «تنها بر یک چیز تمرکز کنید؛ تنها یک چیز: اینکه دولت چقدر هزینه می‌کند.» چشمان او امروز برق می…

آخرین اخبار