کد مطلب: 48182

قرارگاه ستاد کرونا:

وارد موج ششم کرونا شده ایم

حمید سوری، رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اکنون وارد پیک ششم کرونا شده ایم، چرا که طی دو هفته این شیب روند افزایشی در جامعه یعنی پیک بعدی شروع شده است. این امر باعث تاسف است که بلافاصله پس از پیک پنجم وارد پیک ششم شویم.

حمید سوری، رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با شبکه خبر اظهار کرد: تاریخ مشخصی برای پایان اپیدمی وجود ندارد و واکسیناسیون تنها یکی از راه‌های مقابله با کروناست و تمام کار نیست. باید حداقل هشتاد درصد جامعه واکسن را دریافت و ایمن شوند تا بتوان مدعی شد ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شده است.

او ادامه داد: سعی در به حداقل رساندن این چرخش داریم و اگر این ویروس تنها بتواند یک نفر را آلوده کند و به یک نفر سرایت کند، میتوان گفت به مصون بودن از آن ویروس رسیده ایم.اما هنوز با این شرایط فاصله زیادی داریم.

به گفته وی در خوش بینانه ترین حالت اکنون پنجاه و پنج درصد جامعه ایمن است.

سوری بیان داشت: اکنون وارد پیک ششم کرونا شده ایم، چرا که طی دو هفته این شیب روند افزایشی در جامعه یعنی پیک بعدی شروع شده است. این امر باعث تاسف است که بلافاصله پس از پیک پنجم وارد پیک ششم شویم.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار