نتایج جستجو :

  • در‌حالی‌که قدرت در آلمان در حال جابه‌جایی است، این تأمل می‌تواند مفید باشد که در 16 سال صدراعظمی آنگلا مرکل ایران کجای…

  • «آرمین لاشت»، نامزد حزب دموکرات مسیحی آلمان، در نخستین دوره خود برای صدر اعظمی آلمان در معرض از دست دادن منصبی است که…