نتایج جستجو :

  • تطبیق جنسیت علیرغم هزینه های روانی بارِ مالیِ شدیدی نیز دارد. هزینه این جراحی حدود ٨۰ میلیون تومان است که بسته به نوع…

  • عضو فرهنگستان علوم پزشکی، در نامه ای به رئیس جمهور منتخب، نکاتی را پیرامون حوزه سلامت کشور مطرح کرده است.

  • با وجود پتانسیل بالای صنعت نساجی و پوشاک در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موانعی مانند قیمت بالای مواد اولیه باعث…