درباره ما

فراز، بلندای تفکر درباره معضلات اقتصادی جامعه امروز است. بلندای تحلیل اخباری که هرروز نوعی از آن را می‌توان دید و شنید. ما در فراز نمی‌خواهیم در ارائه اخبار اولین باشیم، بلکه می‌خواهیم موثق‌ترین باشیم. فراز جایی برای اندیشه آدم‌هاست، گاهی برای اوج گرفتن و گسترده دیدن و گاهی برای تمرکز روی جزئیات.

ما سعی داریم ردپای اقتصاد را در تمام حوزه‌هایی که یک جامعه با آن درگیر است دنبال کنیم. ما در فراز می‌خواهیم روی مسائل مشخص ایران امروز، دست بگذاریم و دیدگاهی انتقادی را بسط دهیم. فراز، روزنامه ای مدرن است که می خواهد برای مردم، خاطره همان صفحه‌های کاغذیِ با موضاعات گسترده را، این بار روی صفحات مرورگرشان، زنده کند. فراز می‌خواهد روی پنهان اخبار را آشکار کند چون باور دارد؛ راز در پرده نمی ماند...