کد مطلب: 46806

رانندگان اتوبوس، خواهان اجرای طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای فوری آن در شرکت واحد، تاثیر بسزائی درحقوق بازنشستگی رانندگان و کارگران خواهد داشت.

در سال های گذشته بازنگری «طرح طبقه بندی مشاغل» از سوی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بارها مطرح گردیده است و سندیکای کارگران شرکت واحد هم اقدامات و  پیگیری های متعددی را از طریق مدیریت شرکت واحد و شورای شهر و شهرداری تهران انجام داده است ولی به دلیل عدم هماهنگی و به‌خصوص نادیده گیری حقوق کارگران و رانندگان اتوبوسرانی هنوز حقوقشان محقق نشده است و حالا یکی از مطالبات اصلی آنها رسیدگی به طرح طبقه بندی است. 

منوچهر یکی از رانندگان اتوبوس تندرو در تهران در مورد آخرین وضعیت خود و سایر همکارانش به فراز می‌گوید: «چندین تجمع اعتراضی ازسوی رانندگان و کارگران شرکت واحد در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران برگزار کردیم که در این زمینه مدیریت شرکت واحد و مسئولان شهرداری وعده وعیدهایی هم به کارگران داده اند که بجز حداقلی پرداخت بعنوان علی الحساب و جلسات مستمر مدیریتی و وعده وعیدهای تکراری، چیزی نصیب رانندگان و کارگران زحمتکش نشده است.»

این راننده در همین خصوص ادامه می‌دهد : «از آنجایی که بخش بزرگی از کارگران و رانندگان در شرکت واحد در آستانه بازنشستگی هستند ، مدیریت شرکت واحد با ترفند روش پرداخت علی الحساب بخش زیادی از رانندگان و کارگران که در سالهای گذشته و جاری بازنشسته شده اند را عملا از امتیاز بهره بردن از طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل محروم میکند.»

منوچهر با اشاره به سیاست هایی  که در موردشان اعمال می‌شود اضافه می‌کند: «با توجه به اینکه در چهارده سال گذشته این بازنگری انجام نشده است رانندگان و کارگرانی که بازنشسته میشوند و بهره ای از اجرای طرح نمیبرند و در نتیجه با حداقل حقوق بازنشسته می شوند و آنچه که واقعا حقشان بوده را قانونی از دست می دهند .»

این راننده با تذکری خطاب به مسوولان می‌گوید: «رانندگان و کارگران شرکت واحد به مدیریت اعلام می کند که باید هرچه زودتر  طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل  را بطور کامل اجرا  کنید. اجرای این طرح  در این وضعیت بحرانی نه تنها درحقوق بازنشستگی کارگران و رانندگان شاغل تاثیر گذار است، بلکه در شرایط سخت معیشتی و گرانی افسار گسیخته  میتواند گوشه ای از مشکلات معیشتی، درمانی و آموزشی  رانندگان و کارگران زحمت کش و بازنشستگان را تامین کند.»

 وی در پایان و با تاکید به احقاق حق کارگران و رانندگان اتوبوسرانی تهران اضافه می‌کند: «کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید می‌کنند درصورت عدم فوری اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل ،  کارگران و رانندگان شرکت واحد، ما حق اعتراض را به اشکال مختلف برای خودمان محفوظ می‌داند.»

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار