|
  • افزایش نگران‌کننده آمار خودکشی کارگران و فرودستان

    خودکشی در تمام ابعاد تاثر برانگیز است اما وقتی به دلایلی چون بحران معیشتی، اخراج از کار و تاخیر درپرداخت دستمزدها در…

آخرین اخبار