• تهیدستان ۴ برابر ثرمتنمدان مرده‌اند

    گزارش‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد حداقل ۳۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. برای این…

آخرین اخبار