کد مطلب: 62065
تمام سهم خلیج فارس از پرده نقره ای

به بهانه روز ملی خلیج فارس

تمام سهم خلیج فارس از پرده نقره ای

خلیج فارس، نامی که از جای‌جای این سرزمین می‌توان آن را نفس کشید و از داستان‌های پهنه نیلگون خلیج، بادهای جنوبی، لنج‌ها، بندرها، سکو‌های نفتی، پل‌ها، نخل‌ها و آدم‌ها لبریز شد. داستان‌هایی که سینمای ایران نیز طی نیم قرن اخیر دل به سطرسطر آن سپرد و فراز و نشیب ساحل‌نشینان، همسایگان بندرها، آداب و رسوم مردمان جنوب، روزگارجنگ، شگفتی‌های دریای‌ نیلگون، موسیقی این خطه و هرآنچه در سایه این خلیج خلق شد را بر پرده نقره‌ای خود منعکس کرد‌. تصاویری ماندگار که مرور آن‌ها امروز، ۱۰ اردیبهشت مصادف با روز ملی خلیج فارس، خالی از لطف نیست.

خلیج فارس، نامی که از جای‌جای این سرزمین می‌توان آن را نفس کشید و از داستان‌های پهنه نیلگون خلیج، بادهای جنوبی، لنج‌ها، بندرها، سکو‌های نفتی، پل‌ها، نخل‌ها و آدم‌ها لبریز شد. داستان‌هایی که سینمای ایران نیز طی نیم قرن اخیر دل به سطرسطر آن سپرد و فراز و نشیب ساحل‌نشینان، همسایگان بندرها، آداب و رسوم مردمان جنوب، روزگار جنگ، شگفتی‌های دریای‌ نیلگون، موسیقی این خطه و هرآنچه در سایه این خلیج خلق شد را بر پرده نقره‌ای خود منعکس کرد‌. تصاویری ماندگار  که مرور آن‌ها امروز، ۱۰ اردیبهشت مصادف با روز ملی خلیج فارس، خالی از لطف نیست.

حجم ویدیو: 51.54M | مدت زمان ویدیو: 00:07:53 دانلود ویدیو

دیدگاه تان را بنویسید