کد مطلب: 51198

رسوایی ادعاها و شعارهای رئیسی توسط آمار رسمی نقدینگی

دولت مدعی است تورم را مهار کرده است اما مشاهدات روزمره مردم چیز دیگری می‌گوید. این در حالی است که همه آنایان به دانش اقتصاد باور دارند که بدون مهار نقدینگی، مهار تورم نشدنی است. آمارهایها و ادعاهای دولتی‌ه د راین زمنیه هم با واقعیات موجود هم‌خوانی ندارد.

حجم ویدیو: 21.83M | مدت زمان ویدیو: 00:04:49 دانلود ویدیو

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار