کد مطلب: 50891

غفران بدخشانی در گفتگو با «فراز» بررسی کرد

بازی پشت پرده به قدرت رسیدن طالبان

بیشتر مردم افغانستان بر این باور هستند که نام کشورشان عاریه گرفته شده از یکی از جریان های سیاسی افغانی است که حتی در اکثریت هم نیستند. آنها معتقدند اینکه بسیاری از تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها خود را افغانستانی نمی دانند یک بحث سیاسی است و این یک هویت تحمیلیست که در سال ۱۸۹۳ از طرف انگلیس به راه افتاد و نام خراسان را به افغانستان تغییر دادند اما مردم این کشورچه ازبک چه تاجیک و چه هزاره و حتی پشتون از نگاه تاریخی و فرهنگی و هویت سیاسی خراسانی هستند.

دیدگاه تان را بنویسید