کد مطلب: 50767

مراحل پیوستن به اتحادیه اروپا چیست؟

اتحادیه اروپا، متشکل از اعضایی است که تعهداتی نسبت به خود و اعضای دیگر دارند. از بازار واحد تا تعهدنامه دفاعی مشترک؛ اوکراین ،در میانه جنگ، چند روز پیش درخواست پیوستن به این اتحادیه را امضا کرد. اما الحاق به اروپا به این راحتی نیست...

دیدگاه تان را بنویسید