کد مطلب: 50371

علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان:

احیای برجام بدون پیوستن به FATF بی‌ٰمعناست

سیده آمنه موسوی: دولت جدید آلمان بر سر کار آمده است و ایران هم با یادآوردی دوران روابط مستحکم تهران و برلین در دوره صدراعظمی گرهارد شرودر امیدوار است که مناسبات دو کشور در مسیر جدیدی ادامه پیدا کند؛ عموما سوسیال دموکرات ها به نسبت دموکرات مسیحی ها رابطه بهتری با ایران داشته اند. علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان نیز با تایید این موضوع اما متذکر می شود: "حتی با درنظرگیری امکان بهبود مناسبات تهران و برلین در دوره سوسیال دموکرات ها، با عدم احیای برجام و یا نپیوستن به FATF، آلمان نمی تواند گامی برای ارتقای روابط دوجانبه در دولت جدید این کشور بردارد."

ایران همواره از رابطه شایان توجهی با حزب سوسیال دموکرات آلمان به نسبت دموکرات مسیحی های این کشور برخوردار بوده است و این انتظار وجود دارد که با روی کارآمدن "اولاف شولتس" صدراعظم جدید آلمان روابط تهران و برلین در مسیر تازه ای پیش رود؛ آلمان بزرگترین شریک اقتصادی ایران در قاره سبز و یکی از اعضای تروئیکای اروپایی در مذاکرات احیای برجام است. اما با اینحال به گفته علی ماجدی، سفیر اسبق ایران در آلمان حتی با وجود روابط در خور توجه تهران با حزب سوسیال دموکرات، نمی توان به معجزه ای در ارتقای مناسبات تجاری و بازرگانی دو کشور امیدوار بود اگر توافق وین در راه نباشد. این دیپلمات که با پیشینه فعالیت در بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، مسوولیت سفارت خانه های ایران در آلمان،ژاپن و برزیل را هم برعهده داشته است، متذکر می شود که  حتی با احیای برجام نیز، ما نیازمند پیوستن به FATF هستیم  تا بتوانیم منابع مالی حاصل از داد و ستدهای تجاری مان را وارد کشور کنیم.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار