کد مطلب: 48123

زمین‌خواری سیرشان نکرد، حالا کوه‌خواری می‌کنند...!

صدای بیل مکانیکی و کندوکاو در کوه برای یافتن معدن به دنبال سود و بهره‌اقتصادی زنگ خطری است که کوه های ایران را تهدید می کند .ریشه کن نشدن بنیانِ این بحران زیست محیطی طی دو دهه اخیر نشان می دهد که کوه خواران ممکن است در برخی از نهادهای قدرتمند کشور نفوذ داشته باشند.

صدای بیل مکانیکی و کندوکاو در کوه برای یافتن معدن به دنبال سود و بهره‌اقتصادی زنگ خطری است که کوه های ایران را تهدید می کند .ریشه کن نشدن بنیانِ این بحران زیست محیطی طی دو دهه اخیر نشان می دهد که کوه خواران ممکن است در برخی از نهادهای قدرتمند کشور نفوذ داشته باشند.باور اینکه تمام این کوه‌خواری‌ها به دور از چشم سازمان حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌گیرند بسیار دشوار است! به خصوص که این نادیده انگاری ها نسبت به کوه خواری و زمین خواری در ایران با دستور اکید رهبری نسبت به حفظ منابع طبیعی کشور و مقابله با کوه خواران منافاتی مشهود دارد!

 

 

حجم ویدیو: 35.05M | مدت زمان ویدیو: 00:04:29 دانلود ویدیو

دیدگاه تان را بنویسید