• توصیه مالک شریعتی نیاسر برای حل مشکل کم‌آبی

    در رابطه با کمبود آب و نیز قطع حقابه، کشاورزان اصفهانی طی هفته‌های گذشته، در بستر خشکیده زاینده‌رود، چادر زده و تحصن…

آخرین اخبار