• ایران و بازارهای جهانی که از دست می‌روند

    خبر تلخ این است که پاکستان بازار خرما را از ایران گرفت؛ صادرکنندگان خرمای ایرانی می‌گویند تاجران پاکستانی با حضور در…

آخرین اخبار