• بیش از ۶ هزار دستگاه کامیون ۳ سال ساخت که از اروپا وارد کشور شده است، مد‌ت‌هاست در گمرکات کشور معطل است. زندگی و معیشت…

آخرین اخبار