• اسناد هویتی مالک متروپل آبادان در جیب یکی از اجساد زیر آوار پیدا شد

    دادستان مرکز خوزستان: با توجه به‌ کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل و یکی از متهمین اصلی پرونده در…

آخرین اخبار