• بررسی پدیده حاشیه نشینی در کلانش ها در گفتگو با دکترسید یعقوب موسوی

    اگر تشکیل کانون‌های جمعیتی در حریم شهر تهران جلوگیری نشود، تا سال ۱۴۰۴ یعنی کمتر از چهار سال دیگر، حدود ۲۰ درصد جمعیت…

آخرین اخبار