• حرف‌های متناقض رئیسی و بذرپاش درباره‌ی ساخت ۴ میلیون مسکن

    ابراهیم رئیسی تبلغیات انتخاباتی خود را با وعده‌ی ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال شروع کرد و در همان گفت‌وگو تاکید کرد…

آخرین اخبار