• بایدن در این هفته قرار است برای اولین‌بار در مقام ریاست‌جمهوری از آسیا بازدید به عمل آورد. عطف به پیشینه نه‌چندان روشن…

آخرین اخبار