کد مطلب: 47866

تغییر جنسیت در ایران دو برابر شد

نمی‌خواهم مرد باشم!

تطبیق جنسیت علیرغم هزینه های روانی بارِ مالیِ شدیدی نیز دارد. هزینه این جراحی حدود ٨۰ میلیون تومان است که بسته به نوع بیمارستان ممکن است بیشتر یا کمتر شود. اما با وجود آن که شرع و قانون، تراجنسیتی ها را پذیرفته اند، انگار آن ها هنوز منطقه ممنوعه مین گذاری شده هستند که در رسانه های رسمی و تصویری نمی توان به مصائب آنان نزدیک شد. نگاهی عبث که سرنوشت این افراد را با انزوا، طرد شدن، ناامیدی و نابودی تهدید می کند.

پس از فتوای مشروعیت تطبیق جنسیت در ایران که توسط مریم خاتون ملک آرا، اولین زن تراجنسیتی ایران، از رهبر انقلاب گرفته شد، ایران به یک کشور پیشگام در عمل جراحی برای تغییر جنسیت در جهان اسلام تبدیل شد. مطابق آمارهای غیررسمی بیش از ۱۵۰ هزار تراجنسی در ایران زندگی می‌کنند. آماری که به دلیل عدم مراجعه این افراد برای درمان به علت ترس از طرد شدن در جامعه و خانواده دقیق نیست.اما تطبیق جنسیت علیرغم هزینه های روانی بارِ مالیِ شدیدی نیز دارد. هزینه این جراحی حدود ٨۰ میلیون تومان است که بسته به نوع بیمارستان ممکن است بیشتر یا کمتر شود. اما با وجود آن که شرع و قانون، تراجنسیتی ها را پذیرفته اند، انگار آن ها هنوز منطقه ممنوعه مین گذاری شده هستند که در رسانه های رسمی و تصویری نمی توان به مصائب آنان نزدیک شد. نگاهی عبث که سرنوشت این افراد را با انزوا، طرد شدن، ناامیدی و نابودی تهدید می کند. افرادی که در تراژدی زندگی می کنند؛ آن ها آنچه هستند، نیستند...!

 

حجم ویدیو: 59.81M | مدت زمان ویدیو: 00:03:58 دانلود ویدیو
خبرنگار : بیتا محسنی

دیدگاه تان را بنویسید