کد مطلب: 50966

نگرانی از تبعات حذف ارز ترجیحی دارو

خطر ۴ برابر شدن قیمت دارو بیخ گوش بیماران

وزیر بهداشت روز هفتم فروردین ماه خبر حذف ارز ترجیحی دارو را اعلام کرد. چیزی که اما هنوز مشخص نشده این است که برنامه دولت برای جلوگیری از جهش قیمت دارو به دنبال این تصمیم چیست؟

دیدگاه تان را بنویسید