• سال گذشته، ایران با این امید تولیدات نفت را افزایش داد که توافق هسته‌ای منجر به لغو تحریم‌ها و ادغام مجدد این کشور در…

آخرین اخبار