• پانترک‌ها از جان مردم تبریز چه می‌خواهند

    سینا جهانی: سنگ و میخ و بطری آب؛ اشیایی که بیشتر از توپ فوتبال در زمین سبز استادیوم یادگار امام تبریز رد و بدل شد.…

آخرین اخبار