کد مطلب: 44775

تصویر مهاجران در سینمای ایران چطور بازنمایی شد؟

روی پنهان حقیقت...!

جدا از تاکید بر معضلات موجود برای مهاجران از تابعیت تا شناسنامه و ... که معضل تمام مهاجران از جمله پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگر است .نزدیک کردن شکاف ایرانی و افغانستانی به هم از طریق هنر که بهترین عنصر پیوند است بار دیگر به یادمان خواهد آورد که ما همسایه و حتی هم وطنیم و دین ،زبان و فرهنگ مشترکمان ما را از هم جدا نخواهد کرد.

تصویر ساخته شده از مهاجران افغانستانی در ایران تاکنون سرشار از افراط و تفریط بود.تصاویری که اتفاقا با برچسب زدن و جدا کردن مردمانی که بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می دهند اتفاقا به تضاد دامن می زند .پس از گذشت بیش از سی سال نسل های دوم و سوم مهاجران افغان کنار کودکان و نوجوانان ایرانی مدرسه و دانشگاه رفتند و با هم بزرگ شدند.مهاجرانی که پس از چند دهه دیگر بخشی از جامعه ایرانی هستند که باید در آن هضم شوند.جدا از تاکید بر معضلات موجود برای مهاجران از تابعیت تا شناسنامه و ... که معضل تمام مهاجران از جمله پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگر است .نزدیک کردن شکاف ایرانی و افغانستانی به هم  از طریق هنر که بهترین عنصر پیوند است بار دیگر به یادمان خواهد آورد که ما همسایه و حتی هم وطنیم  و دین ،زبان و فرهنگ مشترکمان ما را از هم جدا نخواهد کرد...

 

حجم ویدیو: 92.12M | مدت زمان ویدیو: 00:06:03 دانلود ویدیو

دیدگاه تان را بنویسید