|
  • تصویر مهاجران در سینمای ایران چطور بازنمایی شد؟

    جدا از تاکید بر معضلات موجود برای مهاجران از تابعیت تا شناسنامه و ... که معضل تمام مهاجران از جمله پناهجویان ایرانی در…

پربازدید ترین