• رئیس انجمن سینماداران در گفت و گو با «فراز»:

    بدهی نجومی سینماداران آن هم در روزهایی که روند واکسیناسیون سرعت گرفته و شانس گیشه بالاتر رفته، به ضرر آن‌ها تمام شده…

آخرین اخبار