• مرد پشت پرده «وقف سهام» کیست

    بحث «وقف سهام» ایده‌ای است که مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس از سالها پیش به دنبالش بوده و احتمالا این…

آخرین اخبار