کد مطلب: 51450

تجاری‌سازی آموزش

سنگ‌بنای کجی که مهاجرانی گذاشت

پولی‌سازی آموزش، قبولی در دانشگاه را این‌روزها به تکنیکی گران‌قیمت تبدیل کرده است. موسسات کنکور با کتاب‌های جورواجور و نه چندان ارزان، مشاوران کنکور،‌ موسسات آموزشی و مدرسان خصوصی. امکاناتی که دسترسی به آن برای بسیاری از طبقات اجتماعی دشوار و حتی ناممکن است.

دیدگاه تان را بنویسید