• آینده رمزارزها وابسته به نتیجه این دعوای حقوقی است

    ترجیح صنعت کریپتو بیشتر «جایگزین»ی است که دارایی‌های دیجیتال را به عنوان نوعی کالا یا مشتقات آن در نظر بگیرد. چرا که…

آخرین اخبار