کد مطلب: 67081

واکنش عباس عبدی به اظهارات رحیم پور ازغدی:

روحانی همیشه همین بوده؛ جرات داشتید نوبت‌های پیش می‌پرسیدید

 روحانی همیشه همین بوده؛ جرات داشتید نوبت‌های پیش می‌پرسیدید

عباس عبدی در واکنش به اظهارات رحیم پور ازغدی که از ثبت نام روحانی در مجلس خبرگان انتقاد کرده بود نوشت: دشمنان روحانی: روحانی به عنوان «مجتهد عادل» برای خبرگان رهبری نامزد شده. ملت می‌خواهند تعریف شورای محترم نگهبان از «اجتهاد و عدالت» را در این موردخاص، از نزدیک ببینند. روحانی همیشه همین بوده. جرات داشتید نوبت‌های پیش می‌پرسیدید. بیچاره «اجتهاد»، «عدالت»، بازیچه اصولگرایی است.

عباس عبدی در واکنش به اظهارات رحیم پور ازغدی که از ثبت نام روحانی در مجلس خبرگان انتقاد کرده بود نوشت: روحانی همیشه همین بوده؛ جرات داشتید نوبت‌های پیش می‌پرسیدید.

وی در این باره نوشت: دشمنان روحانی: روحانی به عنوان «مجتهد عادل» برای خبرگان رهبری نامزد شده. ملت می‌خواهند تعریف شورای محترم نگهبان از «اجتهاد و عدالت» را در این موردخاص، از نزدیک ببینند.

روحانی همیشه همین بوده. جرات داشتید نوبت‌های پیش می‌پرسیدید. بیچاره «اجتهاد»، «عدالت»، بازیچه اصولگرایی است.

گفتنی است که  رحیم پور ازغدی در توئیتی نوشته بود که آقای حسن روحانی به عنوان ((مجتهد عادل)) برای خبرگان رهبری نامزد شده. ملت می‌خواهند تعریف شورای محترم نگهبان از ((اجتهاد و عدالت)) را در این موردخاص، از نزدیک ببینند. 

 
 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار