کد مطلب: 66419

آمریکا در حال بررسی امکان بلوکه کردن مجدد ۶میلیارد دلار آزاد شده ایران در بانک‌های قطری

آمریکا در حال بررسی امکان بلوکه کردن مجدد ۶میلیارد دلار آزاد شده ایران در بانک‌های قطری

بلومبرگ خبر داد که دولت بایدن در حال بررسی امکان بلوکه کردن مجدد ۶میلیارد دلار آزاد شده ایران در بانک‌های قطری است.

آمریکا در حال بررسی امکان بلوکه کردن مجدد ۶میلیارد دلار آزاد شده ایران در بانک‌های قطری است. 

از بلومبرگ نوشت:  دولت بایدن در حال بررسی امکان بلوکه کردن مجدد ۶میلیارد دلار آزاد شده ایران در بانک‌های قطری است. 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار