کد مطلب: 62192

روزنامه اطلاعات: بی‌تفاوتی و سکوت عمومی، نشانگر قدرت حکومت نیست

روزنامه اطلاعات: بی‌تفاوتی و سکوت عمومی، نشانگر قدرت حکومت نیست

روزنامه اطلاعات نوشت: بی‌تفاوتی و سکوت عمومی، خفتگی صداها و خاموشی رسانه‌ها، تباهی نشاط سیاسی و فقدان رقابت و خلاقیت، نشانگر آرامش جامعه و قدرت حکومت نیست، بلکه نشانگان دقیق پوسیدگی، پریشیدگی و فروپاشیدگی است.

روزنامه اطلاعات هشدار خاموشی رسانه‌ها و سکوت عمومی را نشانه فروپاشی دانسته است.

به گزارش اطلاعات، اژدهای فساد کجاست؟ نشان لانه و لغزش آن را چه کسانی بیان، و دام و دانة آن را چگونه عیان کنند؟ خاصه در شرایط دشوار کنونی که چنبرة تورم و رکود در اقتصاد و اشتغال بر زندگی مردم زخم می‌زند و نه تنها زیست و معیشت اکثر مرم را تهدید می‌کند، بلکه پول رادر برابر هر کالایی بی ارزش کرده و این مخاطره ممکن است آرامش و برتری طبیعی ما را فرسوده سازد و امنیت ملی را نیز در معرض آسیب قرار دهد!

روزنامه اطلاعات هشدا داده است: اگر در برابر فرایندهای مخاطره‌آمیز و مفسده خیز سد نسازیم و با گزارش و افشای آن، آگاهی ایجاد نکنیم و سرانجام به صورت قانونمند و درست، شرایط مقابله و مبارزه جدی با فساد و فاسدان را فراهم ننماییم، مقهور و مطیع خواهیم شد و زیانهای اقتصادی و آلودگی‌های سیاسی، همراه با مفسده‌های اخلاقی و فرهنگی بر ما چیرگی خواهد یافت و عادت به بزه و فساد، مردم را بی تفاوت خواهد کرد. یک جامعة خفته و بی تفاوت هرگز قادر به صیانت از حقوق خصوصی و عمومی نیست و فرد و جامعه و دولت و حکومت و تمام ارکان آن بیمار خواهد بود. بی‌تفاوتی و سکوت عمومی، خفتگی صداها و خاموشی رسانه‌ها، تباهی نشاط سیاسی و فقدان رقابت و خلاقیت، نشانگر آرامش جامعه و قدرت حکومت نیست، بلکه نشانگان دقیق پوسیدگی، پریشیدگی و فروپاشیدگی است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار