کد مطلب: 62066

دریافت تذکر و محرومیت از آگهی‌های دولتی روزنامه اعتماد به اتهام انتشار این جلد

دریافت تذکر و محرومیت از آگهی‌های دولتی روزنامه اعتماد به اتهام انتشار این جلد

انسیه علویون، خبرنگار با انتشار صفحه اول چند روز پیش اعتماد نوشته است: «روزنامه اعتماد بخاطر این صفحه یک (تاریخ ۶ اردیبهشت ماه) با رای هیات نظارت از گرفتن اگهی‌های دولتی محروم شده است و دادن اگهی‌های دولتی به این رسانه ممنوع شده است.»

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار