کد مطلب: 61326

ارزیابی یک حقوق‌دان درمورد خدمات ندادن در فرودگاه‌ها به بی‌حجاب‌ها

ارزیابی یک حقوق‌دان درمورد خدمات ندادن در فرودگاه‌ها به بی‌حجاب‌ها

علی‌اکبر گرجی، حقوق‌دان نوشت: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی از برابری بین شهروندان سخن می‌گویند. در هیچ اصلی از این قانون و در هیچ قانون دیگری، دریافت خدمات عمومی، بویژه در بخش خصوصی، مشروط به نوع پوشش شهروندان نشده است. چنین تبعیضی با مبانی اخلاقی، دینی و قانونی مغایرت دارد و از مصادیق رفتار خودسرانه است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار