کد مطلب: 61292

انتقاد یک جامعه‌شناس از پلمب واحدهای تجاری به بهانه حجاب؛ جز تخم کینه نمی‌کارید

انتقاد یک جامعه‌شناس از پلمب واحدهای تجاری به بهانه حجاب؛ جز تخم کینه نمی‌کارید

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: پلمب کردن واحدهای تجاری به بهانه حجاب بریدن نان مردم است. اصلا فرض که حجاب اصل اسلام و ایمان ،است اما نان را که ،ببرید مسلم و مؤمنی باقی نمیگذارید و جز تخم کینه نمیکارید وظیفه حکمران تسهیل کسب و کار مردم است نه بریدن نانشان؛ کسی نانتان را نبریده که دردش را بدانید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار