کد مطلب: 60487

شماره جدید کاغذ سیاست منتشر شد؛ زمانی برای شنیدن حاکمیت

شماره جدید مجله « کاغذ سیاست» با مروری بر اعتراضات اخیر و کارنامه دولت سیزدهم منتشر شد.

طرحی با تیتر « زمانی برای شنیدن» روی جلد منتشر شده که گزارشی است درباره مواجهه دستگاههای حاکمیتی با اعتراضات خیابانی و تاکید بر این مهم که بعد از آرام شدن خیابان ها حالا زمان شنیدن صدا و مطالبه معترضان توسط حاکمیت است.

دکتر عماد افروع، جامعه شناس هم در گفت و گویی به بررسی  اعتراضات و جامعه ایران پرداخته و تاکید کرده که جامعه ایران نه یکدست بلکه متنوع است و همین تنوع در حوزه های مختلف بخصوص سبک های زندگی را طلب می کند. به گفته افروغ اعتراضات خیابانی اخیر تقلای طیف های طرد شده از ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای دیده شدن از سوی حاکمیت و درخواست تحقق حقوق قانونی آنهاست. 

 

2795f87c-38a8-406b-97b4-2263de442a7c

 

دکتر رسول بابایی، از متخصصان حوزه «برند » هم در گفت و گو با کاغذ سیاست نگاهی کرده به وضعیت محبوبیت و برند چهره های سیاسی همچون سید ابراهیم رئیسی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف و محمد جواد ظریف. بر اساس ارزیابی بابایی برند رئیسی و قالیباف رو به افول است. 

دکتر حسین واله، استاد دانشگاه شهید بهشتی هم از دو رویکرد « حذفی« و « توافقی» نوشته و تاکید کرده که نیاز امروز جامعه ایران رویکرد توافقی و فاصله گرفتن از رویکرد تجربه شده و بی فایده حذفی است.

در بخش بررسی کارنامه دولت سیزدهم هم کاغذ سیاست، دیپلماسی اصوگرایانه را « داستانی پر از آب چشم» خوانده و تنش های اخیر میان ایران و اروپا همزمان با بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای را زمینه ساز تحرکاتی برای « بازگشت به موضوع امنیتی سازی ایران» خوانده است. دیاکو حسینی، کارشناس مسایل استراتژیک هم در مرور ناکام ماندن گفت و گوهای هسته ای، مفروضات غلط تیم مذاکره کننده ایران را برجسته کرده و پرهیز از گفت و گوی مستقیم با آمریکا را به نقد کشیده است. ابوالقاسم دلفی از دیپلمات های پیشین هم  سیاست همسایگی دولت سیزدهم را ارزیابی و تاکید کرده که روس ها برنده روابط جدید مسکو و تهران هستند.

احمد زیدآبادی هم در گفت و گویی ارائه پیشنهادهای خود به دولت رئیسی و فرجام آنها را روایت کرده است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار