|
کد مطلب: 60270

خبرگزاری دولت با همسر نیلوفر حامدی قطع همکاری کرد

همسر نیلوفر حامدی، از روزنامه نگاران بازداشتی در حوادث اخیر، خبر داده است که پس از ۱۳ سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا، ممنوع الورود و با وی قطع همکاری شده است!

محمدحسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی، از روزنامه نگاران بازداشتی در حوادث اخیر، خبر داده است که پس از ۱۳ سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا، ممنوع الورود و با وی قطع همکاری شده است!

توییت آجرلو

 

 
 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار