کد مطلب: 59388

عکس؛ امام جماعت مجاهدین خلق کیست؟

عکس؛ امام جماعت مجاهدین خلق کیست؟

منافقین مجید معینی را به اسم «آقا» میشناختند و صدای خیلی خوبی هم دارد. بعدها در نشست مسعود رجوی ترانه‌های عرفانی به حالت نوحه می‌خواند.

کانال صابرین‌نیوز نوشت:

مجید معینی عضو قدیمی سازمان تروریستی مجاهدین‌خلق و از زندانیان سیاسی و شکنجه شده زمان شاه است و تحصیلات حوزوی دارد. شگفتی روزگار اینکه او در زندان قرارگاه اشرف ‎مسعود رجوی در سال ٧٣ بشدت شکنجه شده!

منافقین مجید معینی را به اسم «آقا» میشناختند و صدای خیلی خوبی هم دارد. بعدها در نشست مسعود رجوی ترانه های عرفانی به حالت نوحه میخواند.

کسانیکه با او در زندان اشرف هم سلول بودند می‌گفتند که مجید معینی را از سقف آویزان کرده و کتک زده بودند. مسعود رجوی در یک جلسه گفته بود ساواک معینی را بشدت شکنجه میکرد و برای نمونه در ناف او الکل و پنبه میگذاشتند و آتش میزدند اما او مقاومت میکرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار