کد مطلب: 59192

روایتی از «سختگیری» زیاد به مهدی هاشمی در دوره «حبس»

روایتی از «سختگیری» زیاد به مهدی هاشمی در دوره «حبس»

حتی برای فوت پدرش آیت الله هاشمی رفسنجانی دادستانی گفته بود گواهی فوت بیاورد.

عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نوشت:۲ سال در زندان اوین شاهد بودم که سختگیری مدیریت و حفاظت زندان به آقای مهدی هاشمی به مراتب بیش از سایر زندانیان است

چه در جستجوی ادوار وسایل توسط گارد زندان و چه در مرخصی ها که حتی برای فوت پدرش آیت الله هاشمی رفسنجانی دادستانی گفته بود گواهی فوت بیاورد و البته این نیز بگذرد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار