کد مطلب: 59133

قانون اساسی تساوی زن و مرد را قبول دارد، انسیه خزعلی و دیگران که هستند که قبول نداشته باشند؟

قانون اساسی تساوی زن و مرد را قبول دارد، انسیه خزعلی و دیگران که هستند که قبول نداشته باشند؟

مردم و جامعه زنان در استیفای حقوق برابر برای زنان منتظر آن نبوده‌اند که این قبیل افراد این برابری را قبول داشته باشند یا نه.

کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت:

 

  • انسیه خزعلی می‌گوید «تساوی زن و مرد به ضرر زن است و به همین دلیل ما آن را قبول نداریم.»

 

  • بماند که معلوم نیست ایشان بر چه پایه‌ای تساوی حقوق را به زیان زن می‌داند اما این حرف آشکارا خلاف قانون اساسی است که در اصول مختلف از جمله بند ۱۴ اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و ... از تساوی حقوق همه ملت، از جمله زن و مرد می‌گوید و بر آن تأکید می‌کند. حالا این قوانین عادی، یا تصمیمات اداری، یا برخی رفتارهای سازمانی این تساوی را رعایت نمی‌کنند حکایتی دیگر است.

 

  • وقتی قانون اساسی تساوی زن و مرد را قبول دارد، خانم خزعلی و دیگران که هستند که قبول نداشته باشند یا نه؟

 

  • مردم و جامعه زنان در استیفای حقوق برابر برای زنان منتظر آن نبوده‌اند که این قبیل افراد این برابری را قبول داشته باشند یا نه.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار