کد مطلب: 59085

کنایه سنگین عباس عبدی به تبلیغات اصولگرایان درباره پشگل سوزندان اروپایی‌ها

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

 

مخاطب پست‌های طرفداران وضع موجود در پرداختن به زمستان سخت اروپا، روحیه دادن به طرفداران خودشان است و اگر بر فرض هیزم و پشگل هم بسوزانند نشانه این است که تحمل می کنند ولی از سیاست رسمی خود در اوکراین دفاع میکنند. چنین مقایسه ای توجیه گر بی کفایتی داخلی در مدیریت انرژی نیست.

 

کنایه سنگین عبدی به تبلیغات اصولگرایان درباره «هیزم و پشگل» سوزندان اروپایی‌ها

 
 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار