کد مطلب: 57907

اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد

اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد

حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور پیشین ایران در توئیتی نوشت: اعراب خلیج فارس که به جهت تکنولوژی وویژگی‌های بالای اقتصادی تایوان، تقریبا تمام آن‌ها مانند روسیه! و ترکیه و…با جمهوری چین (تایپه) - کابوس چین- ارتباط سیاسی وتجاری و اقتصادی پیشرفته و ارتباطات پروازی و…دارند، چین را از موضع قدرت مجبور کردند تا تمام خواسته‌های آنان علیه ایران را بپذیرد! حزب کمونیست مرکانتیلیست چین! هم نقض تمامیت ارضی ایران رابرای توسعه روابطش با اعراب پذیرفت؛ پس بپذیرید سیاست‌خارجی، توانایی وقدرت است ونه شعار وباید برمنافع ملی مبتنی باشد

حمید ابوطالبی با طرح «این سوال مهم که چرا نقض تمامیت ارضی ایران در بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس؟» پاسخ داده است که کاملا روشن است؛ زیرا سیاست خارجی چین و کشورهای شورای همکاری، مبتنی بر منافع ملی‌شان است، و سیاست‌خارجی ایران بر پایه دشمنی بادیگران.

حمید ابوطالبی سپس در ادامه توئیت خود نوشته است: «لذا اعراب خلیج فارس که به جهت تکنولوژی وویژگی‌های بالای اقتصادی تایوان، تقریبا تمام آنها مانند روسیه! و ترکیه و…با جمهوری چین (تایپه) - کابوس چین- ارتباط سیاسی و تجاری و اقتصادی پیشرفته و ارتباطات پروازی و…دارند، چین را از موضع قدرت مجبور کردند تا تمام خواسته‌های آنان علیه ایران را بپذیرد!

حزب کمونیست ‌مرکانتیلیست چین! هم نقض تمامیت ارضی ایران را برای توسعه‌ روابطش با اعراب پذیرفت؛ پس بپذیرید سیاست‌خارجی، توانایی و قدرت است و نه شعار و باید بر منافع ملی مبتنی باشد؛ و اگر صداقت دارید و احساس ضعف نمی‌کنید! حداقل مانند عربستان و امارات و ترکیه و روسیه! با تایوان رابطه ایجاد کنید.

 
 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار