کد مطلب: 57399

پروانه سلحشوری از فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی منع شد

پروانه سلحشوری از فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی منع شد

محمد علی کامفیروزی وکیل مدافع پروانه سلحشوری از منع فعالیت رسانه ای در فضای مجازی این نماینده سابق مجلس خبر داد.

به گزارش فراز، این وکیل دادگستری در توئیتی نوشت: دیروز با موکلم، پروانه سلحشوری، به شعبه ۳ دادسرای اوین رفتیم.
اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به موکلم تفهیم و آخرین دفاع اخذ و ایشان با وثیقه و قرار نظارت قضایی «منع فعالیت رسانه‌ای مرتبط با جرایم ارتکابی در فضای مجازی» آزاد شد.
ما به این قرار نظارت غیرقانونی اعتراض کردیم.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار