کد مطلب: 49532

شایعات آلودگی آب تهران شایعات آلودگی آب تهران صحت دارد؟

انجام نمونه‌برداری‌های مشترک توسط نمایندگان کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان تهران با نمایندگان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نیز با تواتر زمانی ماهانه در حال انجام است.

 شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای شایعات منتشر شده در برخی سایت‌های خبری مبنی بر آلودگی آب شرب تهران راتکذیب کرد.

 

 

در این اطلاعیه آمده است:

 

 

مطابق قانون، اعلام آلودگی آب آشامیدنی که موضوعی کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است، در حیطه اختیار نهادها و سازمان‌های متولیدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست است و گفته‌ها و نوشته‌های سایر نهادها وشخصیت‌های حقیقی و حقوقی در اعلام سلامت و یا آلودگی آب باید مستند به گزارش‌های رسمی حداقل یکی از نهادها و سازمان‌هایمسئول و متولی آب آشامیدنی باشد.

 

 

این اطلاعیه می‌افزاید: با عنایت به اینکه مهم‌ترین وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تأمین آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و باکیفیتی مطابق با استانداردهای ملی و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است، لذا تمام تلاش این شرکت برآن است که با رعایت وحفظ موازین و قوانین استانداردها و هم‌چنین اعمال مدیریت صحیح، آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مطلوب را برای مردم شریف تهران،تأمین و توزیع کند.  

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان تهران همواره نظارت بر کنترل و پایش کیفی آب آشامیدنی را در کنار تأمین، انتقال، تصفیه، ذخیره و توزیعدر دستور کار خود دارد. در این چارچوب مطابق الزام استاندارد ملی ایران به شماره‌های 1053 و 1011 و رهنمودهای سازمان جهانیبهداشت و بر اساس جمعیت تحت پوشش، تمامی نقاط مختلف شبکه توزیع آب آشامیدنی، مخازن ذخیره آب، آب خام ورودی بهتصفیه‌خانه‌ها، فرایند تصفیه، آب خروجی از تصفیه‌خانه‌ها و آب منابع تأمین‌کننده اعم از سطحی (رودخانه‌ها و دریاچه سدها) وزیرزمینی را نمونه‌برداری و با انجام آزمایش‌های روزانه شامل کلرسنجی، باکتریولوژی، بیولوژی، ویروس، فیزیکوشیمیایی، مواد آلی وفلزات سنگین، با تواتر زمانی منظم از طریق 89 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب پایش و کنترل می‌شود.

 

 

هم‌چنین بررسی کیفی آب آشامیدنی در سطح شهر تهران موید آن است که مقدار کلر آزاد باقی‌مانده در آب آشامیدنی در محدوده مطلوب8/0-5/0 میلی‌گرم بر لیتر مطابق استاندارد ملی ایران است. لازم به ذکر است که بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برایجمعیتی مانند شهر تهران، مطلوبیت عالی میکروبی 99درصد است و این در حالی است که تعداد نمونه‌های پاک از نظر وجود شاخصباکتریایی آب در کلان‌شهر تهران در بازه زمانی سالانه100درصد و در حد عالی است. هم‌چنین در خصوص سایر شاخص‌های کیفی،پس از اطمینان از سلامت و بهداشت آب ، در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. با توجه به اینکه کیفیت آب آشامیدنی تهران توسطوزارت محترم بهداشت به صورت پیوسته نظارت می‌شود، نتایج کلرسنجی و آزمون‌های میکروبی آب آشامیدنی که توسط وزارت محترمبهداشت در کلان‌شهر تهران انجام شده، حاکی از آن‌ است که مطلوبیت کلرآزاد باقیمانده و مطلوبیت میکروبی در آب آشامیدنی تهران درحد عالی است.

 

 

لازم به یادآوری است انجام نمونه‌برداری‌های مشترک توسط نمایندگان کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان تهران با نمایندگاندانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نیز با تواتر زمانی ماهانه در حال انجام است.

 

 

علاوه بر نمونه‌برداری و انجام تعداد افزون بر 92300 آزمون کیفی به طور سالانه توسط 57 آزمایشگاه تخصصی آب، شایان ذکر است بهمنظور اطمینان از بهداشت و سلامت آب آشامیدنی توزیعی، در حال حاضر در استان تهران تعداد 387 سامانه پایش لحظه‌ای، مجهز بهسیستم سولار و ثبت نتایج با قابلیت ارسال پیامک، برای شناسایی و تعیین مقدار شاخص‌های کیفی در مدار بهره‌برداری است و کیفیتآب آشامیدنی توزیعی در تهران تحت کنترل قرار دارد.

 

 

در پایان انتظار می‌رود اشخاص و رسانه‌های محترم که همواره در جهت تنویر افکار عمومی و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم شریف ایرانقدم برداشته‌اند، با مستندات علمی و تخصصی در خصوص مقوله حساسی مانند کیفیت آب آشامیدنی شهروندان اظهار نظر کنند تاناخواسته آرامش و سلامت روانی جامعه دچار خدشه نشود.

 

 

انجام نمونه‌برداری‌های مشترک توسط نمایندگان کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان تهران با نمایندگان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی وخدمات درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نیز با تواتر زمانی ماهانه در حال انجام است.

 

 

 شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای شایعات منتشر شده در برخی سایت‌های خبری مبنی بر آلودگی آب شرب تهران راتکذیب کرد.

 

 

در این اطلاعیه آمده است:

 

 

مطابق قانون، اعلام آلودگی آب آشامیدنی که موضوعی کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است، در حیطه اختیار نهادها و سازمان‌های متولیدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست است و گفته‌ها و نوشته‌های سایر نهادها وشخصیت‌های حقیقی و حقوقی در اعلام سلامت و یا آلودگی آب باید مستند به گزارش‌های رسمی حداقل یکی از نهادها و سازمان‌هایمسئول و متولی آب آشامیدنی باشد.

 

 

این اطلاعیه می‌افزاید: با عنایت به اینکه مهم‌ترین وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تأمین آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و باکیفیتی مطابق با استانداردهای ملی و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است، لذا تمام تلاش این شرکت برآن است که با رعایت وحفظ موازین و قوانین استانداردها و هم‌چنین اعمال مدیریت صحیح، آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مطلوب را برای مردم شریف تهران،تأمین و توزیع کند.  

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان تهران همواره نظارت بر کنترل و پایش کیفی آب آشامیدنی را در کنار تأمین، انتقال، تصفیه، ذخیره و توزیعدر دستور کار خود دارد. در این چارچوب مطابق الزام استاندارد ملی ایران به شماره‌های 1053 و 1011 و رهنمودهای سازمان جهانیبهداشت و بر اساس جمعیت تحت پوشش، تمامی نقاط مختلف شبکه توزیع آب آشامیدنی، مخازن ذخیره آب، آب خام ورودی بهتصفیه‌خانه‌ها، فرایند تصفیه، آب خروجی از تصفیه‌خانه‌ها و آب منابع تأمین‌کننده اعم از سطحی (رودخانه‌ها و دریاچه سدها) وزیرزمینی را نمونه‌برداری و با انجام آزمایش‌های روزانه شامل کلرسنجی، باکتریولوژی، بیولوژی، ویروس، فیزیکوشیمیایی، مواد آلی وفلزات سنگین، با تواتر زمانی منظم از طریق 89 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب پایش و کنترل می‌شود.

 

 

هم‌چنین بررسی کیفی آب آشامیدنی در سطح شهر تهران موید آن است که مقدار کلر آزاد باقی‌مانده در آب آشامیدنی در محدوده مطلوب8/0-5/0 میلی‌گرم بر لیتر مطابق استاندارد ملی ایران است. لازم به ذکر است که بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برایجمعیتی مانند شهر تهران، مطلوبیت عالی میکروبی 99درصد است و این در حالی است که تعداد نمونه‌های پاک از نظر وجود شاخصباکتریایی آب در کلان‌شهر تهران در بازه زمانی سالانه100درصد و در حد عالی است. هم‌چنین در خصوص سایر شاخص‌های کیفی،پس از اطمینان از سلامت و بهداشت آب ، در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. با توجه به اینکه کیفیت آب آشامیدنی تهران توسطوزارت محترم بهداشت به صورت پیوسته نظارت می‌شود، نتایج کلرسنجی و آزمون‌های میکروبی آب آشامیدنی که توسط وزارت محترمبهداشت در کلان‌شهر تهران انجام شده، حاکی از آن‌ است که مطلوبیت کلرآزاد باقیمانده و مطلوبیت میکروبی در آب آشامیدنی تهران درحد عالی است.

 

 

لازم به یادآوری است انجام نمونه‌برداری‌های مشترک توسط نمایندگان کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان تهران با نمایندگاندانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نیز با تواتر زمانی ماهانه در حال انجام است.

 

 

علاوه بر نمونه‌برداری و انجام تعداد افزون بر 92300 آزمون کیفی به طور سالانه توسط 57 آزمایشگاه تخصصی آب، شایان ذکر است بهمنظور اطمینان از بهداشت و سلامت آب آشامیدنی توزیعی، در حال حاضر در استان تهران تعداد 387 سامانه پایش لحظه‌ای، مجهز بهسیستم سولار و ثبت نتایج با قابلیت ارسال پیامک، برای شناسایی و تعیین مقدار شاخص‌های کیفی در مدار بهره‌برداری است و کیفیتآب آشامیدنی توزیعی در تهران تحت کنترل قرار دارد.

 

 

در پایان انتظار می‌رود اشخاص و رسانه‌های محترم که همواره در جهت تنویر افکار عمومی و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم شریف ایرانقدم برداشته‌اند، با مستندات علمی و تخصصی در خصوص مقوله حساسی مانند کیفیت آب آشامیدنی شهروندان اظهار نظر کنند تاناخواسته آرامش و سلامت روانی جامعه دچار خدشه نشود.

 

منبع خبر : ایلنا

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار