کد مطلب: 49503

هفته آینده بیشتر مناطق کشور بارش خواهند داشت

بر اساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات، هفته آینده (منتهی به ۱۷ دی‌ماه) بارش‌ برف و باران بیشتر نقاط کشور را دربرخواهد گرفت، اما میزان این بارش‌ها در نواحی جنوب، جنوب غرب و نیز شمال غرب قابل توجه‌تر خواهد بود.

گزارش تازه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بیانگر آن است که بارش‌های فراگیر در سطح کشور از عصر روز چهارشنبه (هشتم دی‌ماه) آغاز می‌شود. بر این اساس برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در جنوب و جنوب غرب تا مرکز کشور، غرب کشور و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی از مناطق واقع در شرق و شمال شرق کشور مورد انتظار است.

همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی شده برای هفته دوم (منتهی به ۱۷ دی‌ماه)، وقوع بارش‌ها برای بیشتر مناطق کشور مورد انتظار است به‌طوری که وقوع بارش‌ها در نواحی جنوب و جنوب غرب (حوضه‌های آبریز کل مهران و مسیل‌های جنوبی، مند کاریان خنج، بندرعباس و سدیج، هامون جازموریان، رودخانه‌های بلوچستان، حله‌رود و رودخانه‌های کوچک) و شمال غرب کشور قابل توجه‌تر خواهد بود.
برپایه این گزارش، هفته منتهی به ۱۰ دی‌ماه بیشترین میزان بارش‌ها در حوضه آبریز اصلی خلیج‌فارس و دریای عمان با بیشینه ۱۴۴.۵ میلی‌متر است و متوسط بارش این حوضه نیز ۲۸ میلی‌متر است.
کمترین میزان بارش در هفته جاری در حوضه آبریز درجه ۲ ارس به میزان ۲ دهم میلی‌متر است که متوسط بارش پیش‌بینی شده برای این حوضه نیز صفر است. حوضه آبریز قره‌قوم نیز که از حوضه‌های اصلی آبریز کشور است در این هفته شاهد کمترین «بیشینه بارشی» به میزان ۱۱.۱ میلی‌متر خواهد بود و متوسط بارشی به میزان ۶ دهم میلی‌متر خواهد داشت.
میزان بارش پیش‌بینی شده برای این هفته در حوضه آبریز فلات مرکزی با بیشینه ۷۴ میلی‌متری و متوسط ۶.۹ میلی‌متری است و در حوضه آبریز دریای خزر بیشینه بارش ۲۷.۱ میلی‌متری و متوسط بارش ۱.۹ میلی‌متری را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۰ دی‌ماه بیشینه بارشی ۱۳.۲ میلی‌متری و متوسط بارش ۱.۶ میلی‌متری را تجربه می‌کند و برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش ۳.۶ میلی‌متر با متوسط ۲ دهم میلی‌متر پیش‌بینی شده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت بارشی کشور در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه نسبت به هفته جاری بهتر خواهد شد، به طوری که اکثر مناطق دارای بارش خواهند بود. ضمن آن‌که از مجموع حوضه‌های آبریز اصلی، درجه ۲ و محدوده‌های ۹ گانه مدیریت حوضه‌های آبریز، هشت حوضه بارش‌های ۲۰۰ میلی‌متری را تجربه خواهند کرد.
براساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات‌آب وزارت نیرو، حوضه آبریز درجه ۲ کویر لوت ایران در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه بیشینه بارشی ۲۰۰ میلی‌متری را تجربه خواهد کرد، ضمن آنکه متوسط بارش آن به ۲۷.۵ میلی‌متر می‌رسد. حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی نیز در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه بیشینه بارش ۲۰۰ میلی‌متری و متوسط بارش ۲۳.۹ میلی‌متری را خواهد داشت.
میزان بیشینه بارشی پیش‌بینی شده برای حوضه اصلی آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز ۲۰۰ میلی‌متر با متوسط بارش ۵۷.۱ میلی‌متر خواهد بود. ضمن آنکه در حوضه آبریز درجه ۲ هامون، جازموریان نیز بیشینه بارشی ۲۰۰ میلیمتری خواهیم داشت که متوسط بارش آن نیز ۷۲.۶ میلی‌متر خواهد بود.
هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه بیشینه بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز درجه ۲ بندرعباس، سدیج ۲۰۰ میلی‌متر است که متوسط بارش آن نیز به ۹۲.۵ میلی‌متر می‌رسد. حوضه آبریز درجه ۲ کل، مهران و مسیل‌های جنوبی در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه بیشینه بارشی ۲۰۰ میلی‌متری را تجربه خواهد کرد که متوسط بارش آن نیز ۱۳۶.۲ میلی‌متر است.
هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه، محدوده‌های ٩ گانه مدیریت حوضه‌های آبریز، حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی نیز بیشینه بارشی ۲۰۰ میلی‌متری را تجربه می‌کند و در عین حال متوسط بارشی ۲۳ میلی‌متری خواهد داشت. زهره- جراحی و حوضه‌های جنوبی نیز در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه بیشینه بارش ۲۰۰ میلی‌متری با متوسط ۷۷.۱ میلی‌متری دارد. حوضه آبریز اصلی مرزی شرق در همین هفته، بیشینه بارشی ۱۱۳.۹ میلی‌متری دارد که متوسط بارش آن نیز ۲۴.۳ میلی‌متر است.
برای حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه هم در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه بیشینه بارش ۱۱۲.۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده که متوسط بارش آن نیز به ۱۸.۹ میلی‌متر خواهد رسید. حوضه اصلی آبریز قره قوم در هفته یاد شده، بیشینه بارش ۷۶.۸ میلی‌متر با متوسط بارش ۱۴.۳ میلی‌متری خواهد داشت. اما حوضه آبریز اصلی دریای خزر در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه کمترین بارش را تجربه خواهد کرد به این ترتیب که بیشینه بارش آن به ۸۲.۵ میلی‌متر و متوسط ۱۲.۵ میلی‌متر می‌رسد.

 

منبع خبر : ایلنا ایلنا

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار