کد مطلب: 48271

سفارت روسیه تکذیب کرد

ممنوعیت بهره‌برداری ایران از ۸ چاه گازی در دریای خزر حقیقت ندارد؟

سفارت روسیه با رد اظهارات رییس انجمن صنفی CNG درباره ممنوعیت بهره‌برداری ایران از ۸ چاه گازی در دریای خزر از سوی روسیه، اعلام کرد: این بیانات منطبق بر واقعیت نیست و تحریک هدفمند در جهت تضعیف روابط دوستانه مسکو و تهران است.

سفارت روسیه با رد اظهارات رییس انجمن صنفی CNG درباره ممنوعیت بهره‌برداری ایران از ۸ چاه گازی در دریای خزر از سوی روسیه، اعلام کرد: این بیانات منطبق بر واقعیت نیست و تحریک هدفمند در جهت تضعیف روابط دوستانه مسکو و تهران است.

سفارت روسیه در تهران روز چهارشنبه با تکذیب خبر ممنوعیت بهره برداری ایران از ۸ چاه گازی در دریای خزر از سوی روسیه اعلام کرد: با توجه به اظهارات عنوان شده رییس انجمن صنفی CNG (با یکی از رسانه‌ها)، سفارت روسیه در ایران اعلام می‌کند که این بیانات منطبق بر واقعیت نیست و تحریک هدفمند در جهت تضعیف روابط دوستانه روسیه و ایران است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار